Czy osoby niepełnoletnie mogą decydować o przyjęciu szczepionki p. Covid-19?

W polskich mediach analizowany jest przypadek 13 letniego chłopca, którego rodzice nie mogli dojść do porozumienia w zakresie przyjęcia przez dziecko drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Sprawa ma trafić do rozpoznania w II instancji, po tym jak Sąd Rejonowy we Wrocławiu nie wydał zgody na podanie dziecku preparatu.  Na chwilę obecną nie jest znane pisemne… Czytaj dalej Czy osoby niepełnoletnie mogą decydować o przyjęciu szczepionki p. Covid-19?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized

Groźba karalna – o tym jak skutecznie bronić swoich praw.

Art.  190.  [Groźba karalna]

§  1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

„Wysoki sądzie, zobacz mnie” – kampania społeczna skierowana do reprezentantów zawodów prawnych.

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” rozpoczęła kampanię społeczną skierowaną do reprezentantów zawodów prawnych (radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, sędziów). Celem kampanii jest uświadamianie i przypominanie jak ważne jest egzekwowanie stosowania regulacji prawnych dla zapewnienia dzieciom szczególnej ochrony w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości. Na Radcach Prawnych i Adwokatach, jako profesjonalnych pełnomocnikach i przynajmniej w mojej ocenie podmiotach realizujących… Czytaj dalej „Wysoki sądzie, zobacz mnie” – kampania społeczna skierowana do reprezentantów zawodów prawnych.

Skarga Nadzwyczajna – o zaskarżaniu prawmocnych orzeczeń

W dniu 9 września 2021 roku (I NSNc 43/20), po rozpoznaniu skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego, Sąd Najwyższy uchylił w całości zaskarżony nakaz zapłaty z dnia 29 listopada 1999 roku.  W przedmiotowym stanie faktycznym, Pozwani  6 lipca 1999 roku pożyczyli od Powódki kwotę 20 000 zł, którą to kwotę zobowiązali się zwrócić wraz z wynagrodzeniem… Czytaj dalej Skarga Nadzwyczajna – o zaskarżaniu prawmocnych orzeczeń

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa (JDG) po śmierci właściciela

W dalszym ciągu powszechna jest opinia , że śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ujawnioną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej ex lege powoduje zakończenie tej działalności. Jeszcze do niedawna, rzeczywiście było to prawdą i oprócz życiowej tragedii związanej ze śmiercią najbliższej osoby, rodzina przedsiębiorcy z dnia na dzień traciła źródło utrzymania, banki wypowiadały umowy kredytowe,… Czytaj dalej Funkcjonowanie przedsiębiorstwa (JDG) po śmierci właściciela

Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego z tytułu utraty więzi

19 września 2021 roku do polskiego systemu legislacyjnego zostanie wprowadzona nowa podstawa prawna dochodzenia roszczeń przez bliskich poszkodowanego z tytułu utraty więzi. Do tej pory, zgodnie z kodeksem cywilnym, sąd mógł przyznać najbliższym członkom rodziny odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jedynie w przypadku śmierci poszkodowanego (art. 446 par 3 KC) bądź stosując… Czytaj dalej Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego z tytułu utraty więzi

Zawezwanie do próby ugodowej jako przerwanie biegu przedawnienia

W dalszym ciągu nie ma uzasadnienia do rozstrzygnięcia, jednak w „komunikatach o sprawach” na oficjalnej stronie internetowej Sądu Najwyższego przedstawiono stanowisko, iż samo dokonanie określonej czynności (tu zawezwanie do próby ugodowej) z mocy prawa powoduje przerwanie biegu przedawnienia, o którym mowa w art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Za jedyną wymaganą przesłankę, wskazano skuteczność… Czytaj dalej Zawezwanie do próby ugodowej jako przerwanie biegu przedawnienia

Rekomendacje z dnia 6 września 2021 roku w sprawie odwiedzin pacjentów na oddziałach szpitalnych

Niniejsze rekomendacje nie dotyczą:• Organizacji odwiedzin pacjentów małoletnich przebywających na oddziałach pediatrycznych (i innychoddziałach szpitalnych) przez ich rodziców lub opiekunów.Zalecenia w tym zakresie zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.• Organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych i innych podmiotachleczniczych udzielających opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.Zalecenia w tym zakresie zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa… Czytaj dalej Rekomendacje z dnia 6 września 2021 roku w sprawie odwiedzin pacjentów na oddziałach szpitalnych

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Covid19