Rekomendacje z dnia 6 września 2021 roku w sprawie odwiedzin pacjentów na oddziałach szpitalnych

Niniejsze rekomendacje nie dotyczą:
• Organizacji odwiedzin pacjentów małoletnich przebywających na oddziałach pediatrycznych (i innych
oddziałach szpitalnych) przez ich rodziców lub opiekunów.
Zalecenia w tym zakresie zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia
.
• Organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych i innych podmiotach
leczniczych udzielających opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Zalecenia w tym zakresie zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia
• Organizacji odwiedzin w szczególnych przypadkach, takich jak wizyta pożegnalna pacjenta chorego
terminalnie.

źródło: Ministerstwo zdrowia

Uregulowania wskazane na planszy, mają (przynajmniej narazie) charakter rekomendacji czyli innymi słowy mają stanowić swego rodzaju dobrą praktykę przy ustalaniu zasad odwiedzin pacjentów na oddziałach szpitalnych. Same w sobie nie stanowią natomiast źródła prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *