„Wysoki sądzie, zobacz mnie” – kampania społeczna skierowana do reprezentantów zawodów prawnych.

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” rozpoczęła kampanię społeczną skierowaną do reprezentantów zawodów prawnych (radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, sędziów). Celem kampanii jest uświadamianie i przypominanie jak ważne jest egzekwowanie stosowania regulacji prawnych dla zapewnienia dzieciom szczególnej ochrony w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości. Na Radcach Prawnych i Adwokatach, jako profesjonalnych pełnomocnikach i przynajmniej w mojej ocenie podmiotach realizujących swego rodzaju misję, ciąży szczególny obowiązek troski o tych najsłabszych uczestników postępowań.

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji na temat praw małoletniego w toczącym się postępowaniu (np. przesłuchanie) oraz sposobów ich egzekwowania zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego (kontakt : Prawnik Włocławek).

Popierając cel Kampanii oraz widząc istotną potrzebę aktywności środowisk prawniczych w wypełnianie jej założeń, pomoc prawna przez Radców Prawnych tworzących naszą Kancelarię zostanie udzielona bezpłatnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *