Rekomendacje z dnia 6 września 2021 roku w sprawie odwiedzin pacjentów na oddziałach szpitalnych

Niniejsze rekomendacje nie dotyczą:• Organizacji odwiedzin pacjentów małoletnich przebywających na oddziałach pediatrycznych (i innychoddziałach szpitalnych) przez ich rodziców lub opiekunów.Zalecenia w tym zakresie zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.• Organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych i innych podmiotachleczniczych udzielających opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.Zalecenia w tym zakresie zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa… Czytaj dalej Rekomendacje z dnia 6 września 2021 roku w sprawie odwiedzin pacjentów na oddziałach szpitalnych

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Covid19