Funkcjonowanie przedsiębiorstwa (JDG) po śmierci właściciela

W dalszym ciągu powszechna jest opinia , że śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ujawnioną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej ex lege powoduje zakończenie tej działalności. Jeszcze do niedawna, rzeczywiście było to prawdą i oprócz życiowej tragedii związanej ze śmiercią najbliższej osoby, rodzina przedsiębiorcy z dnia na dzień traciła źródło utrzymania, banki wypowiadały umowy kredytowe,… Czytaj dalej Funkcjonowanie przedsiębiorstwa (JDG) po śmierci właściciela