Czy osoby niepełnoletnie mogą decydować o przyjęciu szczepionki p. Covid-19?

W polskich mediach analizowany jest przypadek 13 letniego chłopca, którego rodzice nie mogli dojść do porozumienia w zakresie przyjęcia przez dziecko drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Sprawa ma trafić do rozpoznania w II instancji, po tym jak Sąd Rejonowy we Wrocławiu nie wydał zgody na podanie dziecku preparatu.  Na chwilę obecną nie jest znane pisemne… Czytaj dalej Czy osoby niepełnoletnie mogą decydować o przyjęciu szczepionki p. Covid-19?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized

Groźba karalna – o tym jak skutecznie bronić swoich praw.

Art.  190.  [Groźba karalna]

§  1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

„Wysoki sądzie, zobacz mnie” – kampania społeczna skierowana do reprezentantów zawodów prawnych.

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” rozpoczęła kampanię społeczną skierowaną do reprezentantów zawodów prawnych (radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, sędziów). Celem kampanii jest uświadamianie i przypominanie jak ważne jest egzekwowanie stosowania regulacji prawnych dla zapewnienia dzieciom szczególnej ochrony w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości. Na Radcach Prawnych i Adwokatach, jako profesjonalnych pełnomocnikach i przynajmniej w mojej ocenie podmiotach realizujących… Czytaj dalej „Wysoki sądzie, zobacz mnie” – kampania społeczna skierowana do reprezentantów zawodów prawnych.

Skarga Nadzwyczajna – o zaskarżaniu prawmocnych orzeczeń

W dniu 9 września 2021 roku (I NSNc 43/20), po rozpoznaniu skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego, Sąd Najwyższy uchylił w całości zaskarżony nakaz zapłaty z dnia 29 listopada 1999 roku.  W przedmiotowym stanie faktycznym, Pozwani  6 lipca 1999 roku pożyczyli od Powódki kwotę 20 000 zł, którą to kwotę zobowiązali się zwrócić wraz z wynagrodzeniem… Czytaj dalej Skarga Nadzwyczajna – o zaskarżaniu prawmocnych orzeczeń

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized