Groźba karalna – o tym jak skutecznie bronić swoich praw.

Art.  190.  [Groźba karalna]

§  1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

„Wysoki sądzie, zobacz mnie” – kampania społeczna skierowana do reprezentantów zawodów prawnych.

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” rozpoczęła kampanię społeczną skierowaną do reprezentantów zawodów prawnych (radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, sędziów). Celem kampanii jest uświadamianie i przypominanie jak ważne jest egzekwowanie stosowania regulacji prawnych dla zapewnienia dzieciom szczególnej ochrony w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości. Na Radcach Prawnych i Adwokatach, jako profesjonalnych pełnomocnikach i przynajmniej w mojej ocenie podmiotach realizujących… Czytaj dalej „Wysoki sądzie, zobacz mnie” – kampania społeczna skierowana do reprezentantów zawodów prawnych.

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa (JDG) po śmierci właściciela

W dalszym ciągu powszechna jest opinia , że śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ujawnioną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej ex lege powoduje zakończenie tej działalności. Jeszcze do niedawna, rzeczywiście było to prawdą i oprócz życiowej tragedii związanej ze śmiercią najbliższej osoby, rodzina przedsiębiorcy z dnia na dzień traciła źródło utrzymania, banki wypowiadały umowy kredytowe,… Czytaj dalej Funkcjonowanie przedsiębiorstwa (JDG) po śmierci właściciela