„Wysoki sądzie, zobacz mnie” – kampania społeczna skierowana do reprezentantów zawodów prawnych.

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” rozpoczęła kampanię społeczną skierowaną do reprezentantów zawodów prawnych (radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, sędziów). Celem kampanii jest uświadamianie i przypominanie jak ważne jest egzekwowanie stosowania regulacji prawnych dla zapewnienia dzieciom szczególnej ochrony w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości. Na Radcach Prawnych i Adwokatach, jako profesjonalnych pełnomocnikach i przynajmniej w mojej ocenie podmiotach realizujących… Czytaj dalej „Wysoki sądzie, zobacz mnie” – kampania społeczna skierowana do reprezentantów zawodów prawnych.

Zawezwanie do próby ugodowej jako przerwanie biegu przedawnienia

W dalszym ciągu nie ma uzasadnienia do rozstrzygnięcia, jednak w „komunikatach o sprawach” na oficjalnej stronie internetowej Sądu Najwyższego przedstawiono stanowisko, iż samo dokonanie określonej czynności (tu zawezwanie do próby ugodowej) z mocy prawa powoduje przerwanie biegu przedawnienia, o którym mowa w art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Za jedyną wymaganą przesłankę, wskazano skuteczność… Czytaj dalej Zawezwanie do próby ugodowej jako przerwanie biegu przedawnienia